Mentorstøtte i forbindelse med beskæftigelsesindsats, LAB §32

Vores konsulenter har god og lang erfaring i at kunne støtte en psykisk sårbar borger til enten fastholde en beskæftigelse eller hjælpe med at opnå en beskæftigelse.

Først afholder vi et møde med jobcentret og vurderer om vi kan påtage os opgaven, hvorefter vi kan indgå i en aftale. Vi kan enten rapportere løbende eller holde møder med jobcentret, hvor status drøftes og eventuelle nye aktiviteter aftales.

Vi afholder afklarende og motiverende samtaler med borgeren, hvor vi sporer os ind på hvilke aktiviteter den pågældende borger har brug for. Målet er at den psykisk sårbare borger kan skabe en struktureret hverdag. Vi vil sammen afdække borgens ønsker om uddannelse eller arbejde.

 

Mentorstøtten

Der er mange muligheder for støttende aktiviteter der kan hjælpe borgeren til at have en beskæftigelse. Nogle gange kræver det at borgeren først bliver udredt hos psykiater, hvorefter vi sikrer en synergi i indsatsen mellem kommunen og psykiateren. For nogle psykisk sårbare kan det være svært at navigere rundt i behandlingssystemet eller at have kontakt med det offentlige og her kan vi også hjælpe borgeren.

 

Eksempler på støttende aktiviteter i en beskæftigelsesindsats:

  • Komme i gang med lægebehandling
  • Fastholde fysisk aktivitet
  • Få kontakt til de rette fagfolk
  • Etablere tilknytning til uddannelse og arbejdspladser
  • Passe aftaler og aktivering
  • Træne sproget
  • Få skabt et overblik over økonomien
  • Støtte til at finde en almen bolig
  • Komme i gang med lægebehandling

Psykiatri Konsulenterne Haspegårdsvej 44 A 2880 Bagsværd Telefon 24 613 695 e-mail: info@psykkon.dk

Psykiatri Konsulenterne
Bagsværd Torv 6, 2. tv
2880 Bagsværd
Telefon 24 613 695
e-mail: info@psykkon.dk