Socialpædagogisk støtte i egen bolig efter §85 i Serviceloven

Vi tilbyder en fleksibel socialpædagogisk støtte, der er  tilpasset den enkelte borgers behov og vi vil være tilgængelige for borgeren alle dage mellem kl. 8-17.

Vores mål er at støtte borgeren i:

  • At kunne mestre hverdagen
  • At øge selvstændigheden
  • Styrke de sociale relationer
  • Hjælpe med eventuelle ønsker om job eller uddannelse

Vi tilbyder at dokumentere særlige indsatser i vores resultatmålingssystem eller at måle borgens udvikling i anerkendte screeningssystemer.

Fremgangsmåde:

  1. Vi starter altid med en vurdering af opgaven. Udgangspunktet er borgers ønsker og behov, samt eventuelt et møde med borgerens sagsbehandler.
  2. Dernæst afholder vi et møde sammen med borgeren og sagsbehandleren for at afstemme forventninger og kemi. Det er vores erfaring at kemi kan være afgørende for et godt og udbytterigt forløb for borgeren.
    Efter mødet udarbejder vi et tilbud, der indeholder støttens omfang, pris, rapportering, varighed osv.
  3. Vi begynder arbejdet med at skabe en relation til borgeren og eventuelt udarbejde en personlig udviklings- eller pædagogisk plan med udgangspunkt i borgerens behov og den kommunale handleplan.
  4. Vi justerer løbende planen i henhold til aftale og giver tilbagemelding til sagsbehandler efter aftale.

Psykiatri Konsulenterne           Bagsværd Torv 6, 2. tv           2880 Bagsværd           Telefon 24 613 695           e-mail: info@psykkon.dk

Psykiatri Konsulenterne
Bagsværd Torv 6, 2. tv
2880 Bagsværd
Telefon 24 613 695
e-mail: info@psykkon.dk