Udskrivningsmentor, LAB §31b, stk. 2

Borgere som har været indlagt i længere tid på en psykiatrisk afdeling, vil ofte få brug for støtte når de udskrives.
Her vil vi kunne hjælpe borgeren med at skabe overblik over sin situation i forhold til bolig, økonomi, uddannelse, arbejde, netværk, sundhedstilstand m.m. Målet er at støtte borger i at få styr på dagligdagen.
Vi kan også støtte borgeren med skabe forbindelse til andre tilbud inden for fx uddannelse, beskæftigelse, netværk eller sundhedstilbud.
Alt sammen med udgangspunkt i at borgeren får skabt en tilknytning til arbejdsmarkedet.

Fremgangsmåde:

  1. Vi afholder et møde med den relevante myndighed og vurderer om vi kan påtage os opgaven.
  2. Derefter kan vi indgå en mentor aftale med myndigheden.
  3. Vi gennemfører den aftalte støtte sammen med borgeren.
  4. Vi rapporterer eller holder møde med myndigheden og borgeren, hvor vi sammen kan drøfte status og vi kan eventuelt aftale nye aktiviteter.

Psykiatri Konsulenterne Haspegårdsvej 44 A 2880 Bagsværd Telefon 24 613 695 e-mail: info@psykkon.dk

Psykiatri Konsulenterne
Bagsværd Torv 6, 2. tv
2880 Bagsværd
Telefon 24 613 695
e-mail: info@psykkon.dk