Udskrivningsmentor, LAB §31b, stk. 2

Borgere, som har været indlagt i længere tid på en psykiatrisk afdeling, vil ofte have brug for støtte når de udskrives.
Vi kan hjælpe borgeren med at skabe overblik over situationen i forhold til bolig, økonomi, uddannelse, arbejde, netværk, sundhedstilstand m.m. Således kan borgeren få styr på sin dagligdag.
Og vi kan støtte borgeren med brobygning til andre tilbud inden for uddannelse, beskæftigelse, netværk eller sundhedstilbud. Målet er at borgeren får skabt en tilknytning til arbejdsmarkedet.

Fremgangsmåde:

  1. Vi afholder et møde med relevant myndighed og vurderer om vi kan påtage os opgaven.
  2. Vi indgår en mentor aftale med myndigheden.
  3. Vi gennemfører den aftalte støtte sammen med borgeren.
  4. Vi rapporterer eller holder møde med myndigheden og borger, hvor status drøftes og nye aktiviteter eventuelt aftales.

Psykiatri Konsulenterne Haspegårdsvej 44 A 2880 Bagsværd Telefon 24 613 695 e-mail: info@psykkon.dk

Psykiatri Konsulenterne
Bagsværd Torv 6, 2. tv
2880 Bagsværd
Telefon 24 613 695
e-mail: info@psykkon.dk