Socialpædagogisk støtte i egen bolig efter §85 i Serviceloven

Støtten vil være fleksibel og tilpasset den enkelte borgers behov og vi vil være tilgængelige for borgeren mellem kl. 8-17.
Vores mål er at støtte den enkeltes udvikling i at mestre hverdagen, de sociale relationer, selvstændighed og eventuelle ønsker om job eller uddannelse.
Vi kan tilbyde, at dokumentere særlige indsatser i vores resultatmålingssystem eller at måle udviklingen i anerkendte screeningssystemer.

Fremgangsmåde:

  1. Vi vurderer opgaven med udgangspunkt i borgers ønske og handleplan og eventuelt et møde med sagsbehandler
  2. Vi afholder møde med borger og dennes sagsbehandler for at afstemme forventninger og kemi
  3. Vi udarbejder tilbud på støttens omfang, pris, rapportering, varighed, opsigelse, tavshedspligt og indgår herefter aftale
  4. Vi begynder arbejdet med at skabe en relation til borgeren og eventuelt udarbejde en personlig udviklingsplan/pædagogisk plan med udgangspunkt i den kommunale handleplan
  5. Vi yder støtten til borgeren i henhold til aftale, justerer udviklingsplan/pædagogisk plan løbende og giver tilbagemelding til sagsbehandler efter aftale

Psykiatri Konsulenterne           Bagsværd Torv 6, 2. tv           2880 Bagsværd           Telefon 24 613 695           e-mail: info@psykkon.dk

Psykiatri Konsulenterne
Bagsværd Torv 6, 2. tv
2880 Bagsværd
Telefon 24 613 695
e-mail: info@psykkon.dk