Behandling af personoplysninger og rettigheder i forbindelse hermed.

Oplysning

Hvis en borger eller en sagsbehandler retter henvendelse til os med henblik på en indskrivelse, har vi pligt til at oplyse borger om, at vi indsamler og behandler personoplysninger, som vi anvender i forbindelse med vores behandling.
Vi anvender samtykke fra borger, som grundlag for behandling af personoplysningerne. Og vi videregiver ikke oplysninger om borger til andre, medmindre vi ifølge dansk lovgivning er forpligtet hertil.
Samtykke kan til enhver tid trækkes tilbage, men hvis samtykke til at behandle personoplysninger, der er nødvendige i vores behandling, trækkes tilbage, kan konsekvensen være, at vi udskriver borger.

Indsigt

I henhold til Databeskyttelsesforordningen har en borger ret til indsigt i, hvilke personoplysninger vi registrerer og behandler.
Ønsker en borger at benytte sig af indsigtsretten, rettes henvendelse til firmaets dataansvarlige
Benny Nørgaard, telefon 24 613 695, e-mail info@psykkon.dk

Berigtigelse

Hvis borger finder, at oplysninger ikke er korrekte, kan borger anmode om at få rettet eller berigtiget oplysningerne. Henvendelse sker til firmaets dataansvarlige.
Sletning
Hvis en borger anmoder om sletning af registrerede personoplysninger, tager vi stilling til om grundlaget for at kræve oplysninger slettet er tilstede. Er det det, imødekommes anmodning hurtigst muligt, ligesom eventuelle databehandlere underrettes om at slette de personoplysninger, der er lagret hos dem. Kopi af underretning sendes til den registrerede.

Begrænsning

Hvis en borger anmoder om begrænsning af behandling af personoplysninger, tager vi stilling til om betingelserne for begrænsning er tilstede og fastsætter et tidsrum for varigheden af begrænsningen. Vi underretter eventuelle databehandlere om begrænsning og underretter den registrerede, der også modtager kopi af underretning af databehandlere.
Borger underrettes inden begrænsningen ophæves.

Dataportabilitet.

En borger har ret til at få personoplysninger udleveret på papir eller elektronisk og har ret til at overføre disse oplysninger til en anden dataansvarlig.

Klage

Hvis en borger har spørgsmål om registrering eller behandling af personoplysninger eller ønsker at klage, kan borger rette henvendelse hos Datatilsynet, Borgergade 28, 1300 København K., telefon 33193200.

Psykiatri Konsulenterne           Bagsværd Torv 6, 2. tv           2880 Bagsværd           Telefon 24 613 695           e-mail: info@psykkon.dk

Psykiatri Konsulenterne
Bagsværd Torv 6, 2. tv
2880 Bagsværd
Telefon 24 613 695
e-mail: info@psykkon.dk