Eksempler på opnåede resultater

Fra hjemløs ludoman til styr på livet

Omar, som er i 30’erne har fået bevilget social pædagogisk støtte. Han bor på et herberg og har en stor spillegæld på trods af, at han har fast job. Han har boet i Danmark siden han var barn, men han voksede op med en voldelig og psykisk syg far. Med hjælp fra SPS medarbejderen, lykkes det at finde en billig lejlighed og opstille et budget, der har faste lave udgifter, så gælden stille og roligt kan afvikles.
I dag bor han i egen lejlighed og har stadig sit job. Han har stadig kontakt med SPS medarbejderen, der hjælper med at holde hans økonomi i skak, så han ikke falder tilbage i problemerne med hasardspil og stor gæld igen.

Fra gældsat familiefar til forpagter

En familiefar med to store børn, er havnet i bundløs gæld til udenlandske ”lånehajer”. Det påvirker hele familien på mange planer og de er derfor under et meget stort pres.
Manden, som er psykisk syg får tilbudt et forløb med socialpædagogisk støtte gennem sin kommune. Vores konsulent samarbejder med hele familien og det lykkes faktisk at få gælden under kontrol uden at familien holder op med at fungere.
Manden kommer så meget på fode at han får taget et erhvervskørekort, for dernæst at kunne anskaffe sig en praktikplads.
Praktikpladsen ender med at munde ud i et fast arbejde og i dag er manden, med støtte fra sin SPS medarbejder, blevet forpagter af virksomheden.

Fra fængsel til erhvervsskole

Vi mødte Jens, en kriminel med flere fængselsdomme bag sig, som havde en stor gæld. Jobcentret kunne ikke få ham i tale, så han blev tildelt en mentor hos os, for at kunne komme ud af den onde cirkel.
Det blev hurtigt klart for mentoren, at Jens også var psykisk belastet og han hjalp ham derfor til at blive udredt på et hospital. Der viste det sig, at Jens havde en psykiatrisk diagnose.
Diagnosen gav ikke kun Jens ro og afklaring, det åbnede også muligheden for at Jens kunne blive behandlet, så han kunne komme på fode igen. Sammen med mentoren fandt han et løntilskudsjob og efterfølgende kommer han ind på en erhvervsskole.

 

Fra krigstraumer til praktik på en restaurant

Josef, mand i 20’erne med udenlandsk baggrund, som er blevet traumatiseret pga. krig, har mistet sit fleksjob og sin dagpengeret, fordi han har det meget dårligt. Gennem samtaler med Josef, får mentoren sendt ham i en behandling, der behandler hans traumer.
Han fik det hurtigt bedre og kunne derfor komme på kontanthjælp. Men da han havde været syg i over et år, var han ikke berettiget til at få dagpenge. Sammen med mentoren fandt han en praktikplads, så han igen kunne optjene sin ret til dagpenge.

 

 

Psykiatri Konsulenterne           Bagsværd Torv 6, 2. tv           2880 Bagsværd           Telefon 24 613 695           e-mail: info@psykkon.dk

Psykiatri Konsulenterne
Bagsværd Torv 6, 2. tv
2880 Bagsværd
Telefon 24 613 695
e-mail: info@psykkon.dk