Målgruppe og ydelser

Psykiatri konsulenterne har med succes oparbejdet en specialistviden indenfor vores målgruppe og har derved hjulpet kommuner med støtte til voksne borgere, der lider af forskellige psykiske lidelser.

Vores speciale er:

  • Angst
  • Skizofreni
  • Depression
  • Bipolar lidelse
  • Personligheds forstyrrelser
  • ADHD
  • PTSD
  • OCD

Vores ydelser består af

Her kan du læse om de ydelser vi tilbyder:

Har du spørgsmål er du altid velkommen til at kontakte os på mail eller telefon.

 

Rehabiliterings forløb

Vi udarbejder personlige og fleksible forløb og vi lægger stor vægt på at gøre ting sammen med borgeren og ikke for borgeren. Når vi skal ind og hjælpe en psykisk sårbar borger, tilrettelægger vi altid støtten med borgeren i centrum. Det er vigtigt at borgeren oplever indsatsen som en helhed og derfor koordinerer vi det med alle involverede parter. Vi lægger vægt på at planen for støtten laves i samarbejde med borgen, ud fra dennes egne erfaringer og præferencer. Vi tilbyder altid borgeren en primær og en sekundær støtteperson. Al kontakt med borgeren og de opnåede resultater dokumenteres efter aftale.

Vores recovery-praksis

I forhold til borgerens recovery-proces, lægger vi vægt på at skabe og opretholde et håb og give borgeren en aktørbevidsthed, der inkluderer sygdommen. Det er vigtigt at borgeren kan skabe et meningsfuldt liv, trods sygdommen. Vi hjælper borgeren til at kunne påtage sig et ansvar, så han eller hun kan føle en vis kontrol over sygdommen og livet. På den måde kan den psykisk sårbare genskabe og fastholde en positiv selvopfattelse.

Psykiatri Konsulenterne Haspegårdsvej 44 A 2880 Bagsværd Telefon 24 613 695 e-mail: info@psykkon.dk

Psykiatri Konsulenterne
Bagsværd Torv 6, 2. tv
2880 Bagsværd
Telefon 24 613 695
e-mail: info@psykkon.dk