Om os

Psykiatri Konsulenterne er en privat virksomhed, der er specialiseret i at støtte psykisk sårbare borgere.
Vi har kontor i Gladsaxe Kommune.
Alle i personalegruppen har stor erfaring inden for socialpsykiatrien, psykisk sårbare borgere og alle har desuden arbejdet inden for henholdsvis behandlingspsykiatrien og retspsykiatrien.

Hvad vi kan gøre for jer

Vi tilbyder kommunerne støtte til psykisk sårbare borgere med en pædagogisk indsats og som mentorer. Vores mål er at være kommunernes foretrukne virksomhed til særligt udfordrede borgere inden for det social-psykiatriske område.
Vi kan støtte borgeren i at udvikle sin livskvalitet ved at være rollemodeller, anerkendende, tålmodige og vedholdende.
Vores nøgleord er, at vi er fagligt engagerede, troværdige, fleksible og let tilgængelige.

Profiler

Læs om vores konsulenter:

Reza Javadi

Rikke Ravn

Kompetencer og erfaring

Vi har opnået stor succes i vores arbejde med borgere der lider af forskellige psykiske lidelser, herunder skizofreni, angst, depressioner, personlighedsforstyrrelser, bipolar lidelse, ADHD, PTSD og OCD.
Desuden har vi specialiseret os i integration af psykisk syge flygtninge og indvandrere, samt som mentorer for borgere med anden etnisk baggrund end dansk i forbindelse med beskæftigelses indsats, ressourceforløb og som udskrivningsmentorer.

 

Arbejdsmetoder

Alle opgaver begynder med en vurdering af opgaven, en målsætning og en opgavebeskrivelse, hvorved der foretages en forventningsafstemning mellem myndighed, borger og medarbejder.
Beskrivelsen indeholder også, hvordan der gives tilbagemelding på forløbet samt pris og tidsramme m.m.
I arbejdet med resocialisering og rehabilitering anvendes metoder, der er anerkendt inden for socialpsykiatrien.
Til at møde og forstå andre mennesker anvender vi blandt andet en kognitiv tilgang.
Og vi er herved i stand til at etablere gode relationer til psykisk sårbare borgere.
Vi anvender også recovery og anerkendende pædagogik og har mange positive rehabiliteringsforløb på resultattavlen.
Til borgere med selvskadende adfærd kan vi anvende Dialektisk Adfærds Terapi, DAT. Vi er i stand til at fungere som tovholder i en Åben Dialog, hvor vi inddrager borgerens private og professionelle netværk. Vi fungerer også som rollemodeller for borgere med anden etnisk baggrund end dansk og vi arbejder på dansk, engelsk og farsi.

 

Kvalitetssikring

Det er vigtigt for os at vi altid kan udføre den bedst mulige løsning og derfor begynder vi altid med en grundig gennemgang og vurdering af opgaven, inden der visiteres og udarbejdes et skriftligt tilbud. På relevante opgaver opstilles der en udviklings- eller pædagogisk plan, og der foretages eventuelt en resultatdokumentation.

Skulle der være områder, hvor vi ikke opfylder de kommunale kvalitetsstandarder, vil vi gennemføre de nødvendige aktiviteter, for at vi til hver en tid, kan overholde de givne standarder.
Vores medarbejdere har den  viden og erfaring, der skal til for at kunne skabe gode og holdbare resultater. Vi går meget op i at have en høj faglig standard og derfor holder vores konsulenter sig fagligt opdateret med relevante kurser og uddannelser. Vi har jævnligt intern supervision, således at vores konsulenter får reflekteret over deres metoder og får sat nye perspektiver i behandlingen af borgerne. Dette er med til at sikre den bedst mulige kvalitet i vores arbejde.

Alle vores medarbejdere har tavshedspligt og kan naturligvis fremvise rene straffeattester.

Alle elektroniske dokumenter med personfølsom karakter udveksles altid over en krypteret mail.
Opbevaring af personfølsomme oplysninger varetages af Planner4You, der er registreret hos Datatilsynet og opfylder alle krav i henhold til persondataforordningen.

 

Referencer

Fonden Boskov
Ballerup Kommune
Gentofte Kommune
Gladsaxe Kommune
Hvidovre Kommune
Herlev Kommune
Rudersdal Kommune

Psykiatri Konsulenterne           Bagsværd Torv 6, 2. tv           2880 Bagsværd           Telefon 24 613 695           e-mail: info@psykkon.dk

Psykiatri Konsulenterne
Bagsværd Torv 6, 2. tv
2880 Bagsværd
Telefon 24 613 695
e-mail: info@psykkon.dk