Ydelser til borger

Vi kan tilbyde dig social pædagogisk støtte enten i din egen bolig eller i vores bolig. Her kan du læse lidt om, hvad vi kan gøre for dig. Og hvad vi forventer af dig.

Har du nogen spørgsmål kan du altid kontakte os på enten mail eller telefon.

Socialpædagogisk støtte i din egen bolig

Når du har fået godkendelse til støtte af din kommune og aftalt det med din sagsbehandler, kommer vi på besøg i din bolig.
Sammen skal vi tale om din situation, fx beskæftigelse, økonomi, familie og netværk, medicin, evt. misbrug, kostvaner, aftaler med psykiater, læge m.m.
Vi vil i fællesskab med dig udarbejde en ugeplan, hvor vores hjemmebesøg også indgår sammen med alle dine andre aftaler.
Vi er altid meget fleksible og vores aftaler kan ændres med kort varsel. Vi er ved telefonerne hver dag fra kl. 8 til kl. 17.
Vi vil støtte dig, så du på sigt selv kan klare alle hverdagens udfordringer og problemer, så du kan udvikle dine sociale kompetencer og din selvstændighed, samt passe en beskæftigelse min. to gange om ugen.
Vi tilbyder, sammen med dig, at udarbejde en udviklingsplan/socialpædagogisk plan, som vi reviderer hvert halve år.
På den måde, kan vi følge udviklingen på de forskellige områder og støtte op om dine udfordringer.

Vores forventninger til dig

Det er vores erfaring, at forudsætningen for, at vi får et godt og udviklende samarbejde er at man:

 1. Ikke tager euforiserende stoffer.
 2. Går i behandling, hvis man ikke kan passe sit arbejde på grund af alkohol.
 3. Tager den medicin, som lægen har ordineret.
 4. Samarbejder aktivt med vores medarbejdere ved hjemmebesøg. Det betyder at du åbner op for os, når vi kommer og du deltager aktivt i de praktiske opgaver, vi sammen har planlagt.
 5. Accepterer at få hjælp til økonomien, hvis det er nødvendigt.
 6. Er i stand til at ringe til os om natten, hvis der er brug for hjælp.

Vi kan hjælpe dig med:

 1. At styrke dine hverdagskompetencer. Som fx hvordan du strukturerer din hverdag, passer din bolig, overholde aftaler, indkøb, madlavning, økonomi , personlig hygiejne osv.
 2. Hvordan du kan øge dine sociale kompetencer. Herunder at etablere, vedligeholde og udvikle dit netværk.
 3. At finde en beskæftigelse, som fx kan være et beskyttet værksted, et aktivitets- og værested, praktik plads, job med løntilskud, et flexjob eller en uddannelse.
 4. At afhjælpe problemer med fx angst, konflikter, medicin, paranoia m.m. ved regelmæssige samtaler.
 5. Din personlige udviklingsplan, som vi sammen følger op på to gange om året, så du kan følge med i, hvordan du forbedrer dine kompetencer.

Klub

Har du brug for socialt samvær med ligesindede, kan du deltage i klubaktiviteterne. Du deltager her i socialt samvær med spisning, som du selv hjælper med til at forberede. Der afholdes også ture og kulturelle oplevelser til fx biograf, teater, cirkusrevy og museumsbesøg. Vi laver også kreative aktiviteter og sports aktiviteter, som fx minigolf, bowling og fodbold.

Psykiatri Konsulenterne Haspegårdsvej 44 A 2880 Bagsværd Telefon 24 613 695 e-mail: info@psykkon.dk

Psykiatri Konsulenterne
Bagsværd Torv 6, 2. tv
2880 Bagsværd
Telefon 24 613 695
e-mail: info@psykkon.dk