Profil

Reza Javadi, 59 år

Speciale: Særligt udfordrede borgere med svære psykiske lidelser og integration af flygtninge og indvandrere med psykiske lidelser. Borgere med anden etnisk baggrund end dansk.

Uddannelse: Medicin studier på Københavns Universitet suppleret med en lang række kurser inden for psykiatri og socialpædagogik, herunder Dialektisk Adfærdsterapi(DAT), Åben Dialog samt Recovery og Rehabilitering

Erfaring: Mere ned 25 års psykiatrisk erfaring gennem ansættelser på psykiatriske afdelinger på flere hospitaler og på psykiatriske døgninstitutioner i blandt andet Rudersdal Kommune og på Kirsten Marie. Har desuden erfaring med integration af flygtninge og indvandrere i Lyngby Taarbæk Kommune.

Målgruppe: Voksne borgere med psykiske lidelser, herunder skizofreni, angst, depressioner, personlighedsforstyrrelser, bipolar lidelse, ADHD, PTSD, OCD og dobbeltdiagnoser

Metoder: Kognitiv tilgang til etablering af en god relation samt recovery og anerkendelse til rehabiliteringsindsatsen, DAT til personer med selvdestruktiv adfærd og Åben Dialog

Sprog: Dansk, Engelsk, Farsi

Kontakt: Ring til 24 61 36 96 eller send en e-mail til  reza@psykkon.dk

Psykiatri Konsulenterne Haspegårdsvej 44 A 2880 Bagsværd Telefon 24 613 695 e-mail: info@psykkon.dk

Psykiatri Konsulenterne
Bagsværd Torv 6, 2. tv
2880 Bagsværd
Telefon 24 613 695
e-mail: info@psykkon.dk