Arbejdsmetoder

Når vi modtager en opgave, starter vi altid med at vurderer opgaven og dernæst opsætter vi en målsætning for forløbet. Det er vigtigt at du som borger kan vide, hvad du kan forvente dig af forløbet og derfor foretager vi altid en forventningsafstemning mellem dig, din sagsbehandler og vores konsulent.

Pædagogiske metoder

Vi anvender kun anerkendte metoder. Og vi har gennem årene opnået mange positive og vellykkede rehabiliteringsforløb, hvor borgere efter et forløb med vores medarbejdere, efterfølgende har kunnet skabe sig et meningsfuldt liv.

Kognitiv miljøterapi

Kognitiv miljøterapi er en aktiv, struktureret og problemorienteret metode. Den giver borger mulighed for at finde alternativer til uhensigtsmæssige reaktionsmønstre og udvikle nye færdigheder. Der fokuseres på borgerens tanker og følelser, hvorved beboeren igennem omstrukturering og refleksion vælger anden adfærd og efterhånden kan mestre vanskelige situationer.

Anerkendende pædagogik

Alle har brug for anerkendelse og vi betragter borger som et individ med egne rettigheder og egen identitet.

Vi er opmærksomme på fremskridt og anerkender og roser borger herfor.

Recovery

Recovery er en pædagogisk metode, der hjælper dig som borger med at komme sig efter en alvorlig psykisk lidelse. Og vi arbejder især med følgende områder

  • Netværk
  • Interaktion i hverdagen
  • Accept og tillid

Netværk

Man kan ikke komme sig alene. Der er brug for at være medlem af et netværk, hvor man kan have gensidige relationer til familie, venner og andre.

Vi støtter dig i at etablere netværk og vedligeholde det. Blandt andet er det muligt, at få de nærmeste pårørende med til fødselsdage, pårørende dag og udviklingsplans møde.

Interaktion i hverdagen

Det betyder, at du som borger har noget meningsfuldt at beskæftige dig med i hverdagen, for eksempel en dagbeskæftigelse eller en uddannelse.

Herved vil du opleve at få et øget selvtillid og mere selvværd samt en tilfredsstillelse ved at udføre nogle opgaver.

Via jobcenter støtter vi dig i at finde og fastholde en beskæftigelse/uddannelse.

Accept og tillid

Vi tager udgangspunkt i, at borger accepteres, som den man er.

Gennem tillidsskabende adfærd, sørger vi for at du som borger, opnår tillid til os.

Dialektisk Adfærds Terapi

Har du en selvskadende adfærd kan vi anvende Dialektisk Adfærds Terapi. Det er en meget effektiv behandling, blandt andet fordi der er et stort fokus på den følelsesmæssige regulering. Gennem behandlingen styrkes opmærksomheden til kunne identificere og acceptere de svære og tunge følelser, hvilket gør det lettere at bearbejde dem. På den måde kan den selvskadende adfærd stille og roligt afvikles.

NADA behandling

NADA behandling består af 3-5 nåle i hvert øre. Nålene skal sidde i øret i 30-45 minutter og man bør sidde stille og slappe af for at få det fulde udbytte. NADA har vist sig at være virksom mod angst, søvnløshed, fysisk og psykisk uro, anspændthed, irritabilitet, abstinenser og stoftrang. Behandlingen kan benyttes ved behov her og nu eller som langtidsbehandling.

Åben Dialog

Åben Dialog er en netværksorienteret, helhedsorienteret tilgang, der inddrager professionelle og private netværk i forhold til borgerens situation.

Inddragelse af netværk sker på baggrund af borgers ønske og som noget af det grundlæggende vægter alle udsagn lige. Den professionelle rolle er ikke at søge løsninger, men at give et fagligt perspektiv, som kan supplere borgerens eget og resten af netværkets perspektiv.

Tilgangen er baseret på syv grundprincipper, nemlig hurtig hjælp, aktivering af netværkets mange ressourcer, fleksibilitet og mobilitet, ansvar, psykologisk kontinuitet, tolerance overfor usikkerhed om årsag til krise og løsning herpå samt dialog.

Rollemodel for dig med anden etnisk baggrund

Vi har en meget lang erfaring som rollemodel for med anden etnisk baggrund end dansk og vores konsulenter arbejder både på dansk, engelsk og farsi.

Som rollemodel kan vi styrke dig med anden etnisk baggrund end dansk til at udnytte dine evner og mestre dit liv på de givne betingelser.

Psykiatri Konsulenterne           Bagsværd Torv 6, 2. tv           2880 Bagsværd           Telefon 24 613 695           e-mail: info@psykkon.dk

Psykiatri Konsulenterne
Bagsværd Torv 6, 2. tv
2880 Bagsværd
Telefon 24 613 695
e-mail: info@psykkon.dk