Integration af psykisk sårbare flygtninge og indvandrere, Integrationsloven

Vi har en lang og god erfaring med at fungere som støtte i flere integrationsforløb.
Vi har desuden særlige forudsætninger for at støtte flygtninge, der taler farsi, idet vi taler sproget, kender kulturen og kan fungere som rollemodeller.

Eksempler på støttende aktiviteter:

 • Etablering i diverse systemer (skat, bank, Nem ID, sygesikring m.m.).
 • Etablering i bolig.
 • Udarbejdelse af budget.
 • Undersøge økonomiske støtte muligheder og ansøge herom.
 • Undersøge muligheder for social inklusion i forhold til uddannelse og arbejde.
 • Vejlede i forhold til praktikplads, arbejdsplads, uddannelsesinstitution, sprogskole m.m..
 • Udarbejde ansøgninger til uddannelse eller job.
 • Finde egnede fritidsaktiviteter (sportsklubber, fitness centre, kulturelle tilbud, m.m.).
 • Etablere socialt netværk med medlemmer fra familie, uddannelse, job, fritidsaktiviteter.

Når I henvender jer til os, er fremgangsmåden:

 1. Vi vurderer opgaven med udgangspunkt i borgers handleplan og eventuelt et møde med sagsbehandler
 2. Afholde møde med borger og dennes sagsbehandler for at afstemme forventninger og kemi
 3. Udarbejde tilbud på støttens omfang, pris, rapportering, varighed, opsigelse, tavshedspligt og indgår aftale
 4. Begynde arbejdet med at skabe en relation til borgeren og eventuelt udarbejde en personlig udviklingsplan/pædagogisk plan med udgangspunkt i den kommunale handleplan
 5. Vi yder støtten til borgeren i henhold til aftalen og vi vil løbende justere udviklingsplanen og give tilbagemelding til sagsbehandler efter aftale

Psykiatri Konsulenterne Haspegårdsvej 44 A 2880 Bagsværd Telefon 24 613 695 e-mail: info@psykkon.dk

Psykiatri Konsulenterne
Bagsværd Torv 6, 2. tv
2880 Bagsværd
Telefon 24 613 695
e-mail: info@psykkon.dk