Integration af psykisk sårbare flygtninge og indvandrere, Integrationsloven

Vi har haft god succes med at fungere som støtte i forskellige integrationsforløb.
Desuden har vi særlige forudsætninger for at støtte flygtninge som taler farsi, idet vi taler sproget, kender kulturen og kan fungere som rolle modeller.

Eksempler på støttende aktiviteter:

 • Sørge for en etablering i diverse systemer (skat, bank, Nem ID, sygesikring m.m.).
 • Undersøge økonomiske støtte muligheder og ansøge herom.
 • Udarbejdelse af budget.
 • Hjælpe til en etablering i bolig.
 • Udarbejde ansøgninger til uddannelse eller job.
 • Undersøge muligheder for social inklusion i forhold til uddannelse og arbejde.
 • Vejlede i forhold til praktikplads, arbejdsplads, uddannelsesinstitution, sprogskole m.m.
 • Finde egnede fritidsaktiviteter (sportsklubber, fitness centre, kulturelle tilbud, m.m.).
 • Etablere socialt netværk med medlemmer fra familie, uddannelse, job og fritidsaktiviteter.

 

Fremgangsmåde:

 1. Vurdere opgaven med udgangspunkt i borgers handleplan og eventuelt et møde med sagsbehandler.
 2. Afholde møde med borger og dennes sagsbehandler for at afstemme forventninger og kemi.
 3. Udarbejde tilbud på støttens omfang, pris, rapportering, varighed, opsigelse, tavshedspligt og indgå aftale.
 4. Begynde arbejdet med at skabe en relation til borgeren og eventuelt udarbejde en personlig udviklingsplan/pædagogisk plan med udgangspunkt i den kommunale handleplan.
 5. Yde støtten til borgeren i henhold til aftale, justere udviklingsplanen løbende og give tilbagemelding til jobcenter efter aftale.

Psykiatri Konsulenterne Haspegårdsvej 44 A 2880 Bagsværd Telefon 24 613 695 e-mail: info@psykkon.dk

Psykiatri Konsulenterne
Bagsværd Torv 6, 2. tv
2880 Bagsværd
Telefon 24 613 695
e-mail: info@psykkon.dk